beHERO Run 2015 – 三公里挑戰組

請使用「搜尋(Ctrl+F / Command+F)」功能以更快捷方式找到自己的成績。

如對賽事成績有任何查詢,請致電活動查詢熱線3180 6591。

註解:
Overall Position:
意指整個賽事組別的總排名

Gender Position:
每次鳴槍的男/女子第一名 (十公里挑戰賽設有兩組嗚槍,三公里挑戰賽設有一組嗚槍)

Category Position:
每個賽事及年齡組別的排名

3KM Overall Results
Overall
Position
Gender
Position
Category
Position
Category Bib Eng Name Chi Name Official
Time
Net
Time
1 1 1 三公里挑戰組 男子公開組 C002 CHEUNG CHUN FAN 張振藩 0:10:17 0:10:14
2 2 2 三公里挑戰組 男子公開組 C045 LI KA HEI 李嘉熹 0:10:20 0:10:17
3 3 3 三公里挑戰組 男子公開組 C043 LUK CHUN YIN 陸俊延 0:10:25 0:10:21
4 4 1 三公里挑戰組 男子少年組 A021 LEUNG YU HIN 梁宇軒 0:10:39 0:10:37
5 5 2 三公里挑戰組 男子少年組 A144 KWOK TUNG 郭桐 0:10:48 0:10:46
6 6 4 三公里挑戰組 男子公開組 C093 PUN YIU CHUNG 瀋耀中 0:10:49 0:10:46
7 7 5 三公里挑戰組 男子公開組 C137 MAK KIN HIN 麥健軒 0:10:57 0:10:54
8 8 6 三公里挑戰組 男子公開組 C044 CHOW ANGUS 周侃滔 0:11:01 0:10:53
9 9 7 三公里挑戰組 男子公開組 C239 梁智斐 0:11:06 0:11:03
10 10 3 三公里挑戰組 男子少年組 A146 LEUNG CHUN HEI BRYAN 梁晉熙 0:11:10 0:11:10
11 11 8 三公里挑戰組 男子公開組 C055 TONG SHUN TIM 湯順添 0:11:18 0:11:18
12 12 4 三公里挑戰組 男子少年組 A017 FJELDDAHL KEI 0:11:27 0:10:58
13 13 5 三公里挑戰組 男子少年組 A004 CHENG SHING HANG 鄭丞亨 0:11:31 0:11:29
14 14 6 三公里挑戰組 男子少年組 A143 YIU TSZ LEONG 姚梓量 0:11:37 0:11:35
15 15 7 三公里挑戰組 男子少年組 A020 POON CHUNG HOO 潘宗浩 0:11:53 0:11:12
16 16 8 三公里挑戰組 男子少年組 A152 SIU CHEUK MAN CHRIS 蕭焯文 0:11:54 0:11:52
17 17 9 三公里挑戰組 男子公開組 C211 SHEA YAN CHUEN 佘恩銓 0:11:56 0:11:50
18 1 1 三公里挑戰組 女子少年組 B025 NAGANO YUKA 0:12:01 0:12:01
19 18 9 三公里挑戰組 男子少年組 A151 LEUNG KWAN LOK 梁鈞樂 0:12:05 0:11:59
20 19 10 三公里挑戰組 男子公開組 C060 WONG CHUN HO 0:12:07 0:12:03
21 20 10 三公里挑戰組 男子少年組 A046 CHAN HO PUI 陳浩培 0:12:30 0:12:12
22 21 11 三公里挑戰組 男子少年組 A006 KWOK TSZ WANG 郭子宏 0:12:31 0:12:20
23 22 12 三公里挑戰組 男子少年組 A085 NG TEK HIM 吳迪謙 0:12:32 0:12:20
24 23 13 三公里挑戰組 男子少年組 A058 AU MING HIN 歐明軒 0:12:37 0:12:23
25 24 14 三公里挑戰組 男子少年組 A087 CHONG KA LUNG 莊家龍 0:12:51 0:12:41
26 25 11 三公里挑戰組 男子公開組 C208 TSANG DILLON CASEY 曾梓韜 0:12:57 0:12:53
27 26 12 三公里挑戰組 男子公開組 C070 KWONG NGAI KEUNG 鄺藝強 0:13:03 0:12:51
28 27 13 三公里挑戰組 男子公開組 C139 CHAN WAI HANG 0:13:04 0:12:44
29 2 2 三公里挑戰組 女子少年組 B001 NG YAT YEE 0:13:06 0:13:06
30 28 14 三公里挑戰組 男子公開組 C246 LEE CHON MENG 李俊明 0:13:07 0:12:51
31 29 15 三公里挑戰組 男子少年組 A024 LAI TITAN 0:13:12 0:13:03
32 30 15 三公里挑戰組 男子公開組 C213 CHUENG KIU SAN 張橋新 0:13:14 0:12:59
33 3 1 三公里挑戰組 女子公開組 E019 TSANG WING HEI 曾詠晞 0:13:15 0:13:11
34 4 3 三公里挑戰組 女子少年組 B013 LEUNG KA SIN 0:13:17 0:13:15
35 31 16 三公里挑戰組 男子公開組 C244 HO TSZ HONG 何梓匡 0:13:23 0:13:14
36 32 16 三公里挑戰組 男子少年組 A141 CHAN CHUN HONG NATHAN 陳雋匡 0:13:25 0:13:19
37 33 17 三公里挑戰組 男子公開組 C027 LAW KA KIN 羅家健 0:13:25 0:13:15
38 34 17 三公里挑戰組 男子少年組 A147 CHEUNG RYAN 張柏謙 0:13:28 0:13:11
39 35 18 三公里挑戰組 男子公開組 C001 PANG SIU KEI 彭兆基 0:13:32 0:13:27
40 36 19 三公里挑戰組 男子公開組 C067 FONG KIN LOK 方健樂 0:13:34 0:13:30
41 37 20 三公里挑戰組 男子公開組 C160 HU YI 胡燚 0:13:35 0:13:17
42 38 21 三公里挑戰組 男子公開組 C260 CHUI KAM TONG 0:13:37 0:13:37
43 39 18 三公里挑戰組 男子少年組 A007 LI CHING CHING 李正正 0:13:38 0:13:34
44 40 19 三公里挑戰組 男子少年組 A022 CHOW BOSCO 周淳僖 0:13:39 0:13:35
45 41 22 三公里挑戰組 男子公開組 C250 CHAN HO YIN 陳浩賢 0:13:40 0:13:27
46 42 20 三公里挑戰組 男子少年組 A142 CHUE CHUN HONG 徐振康 0:13:41 0:13:23
47 43 21 三公里挑戰組 男子少年組 A057 TANG CHUN KIT 鄧振杰 0:13:41 0:13:23
48 5 2 三公里挑戰組 女子公開組 E110 LAU HOI LAM 劉凱琳 0:13:50 0:13:45
49 44 22 三公里挑戰組 男子少年組 A043 LI YI 李懿 0:13:52 0:13:25
50 45 23 三公里挑戰組 男子少年組 A166 SIT HO-NAM 薛浩楠 0:13:53 0:13:38
51 46 24 三公里挑戰組 男子少年組 A153 HUNG SIU CHING DICKSON 洪肇鉦 0:13:53 0:13:36
52 47 25 三公里挑戰組 男子少年組 A139 WONG SUEN LAM FELIX 黃宣霖 0:13:55 0:13:49
53 48 26 三公里挑戰組 男子少年組 A016 MAN CHEUK YIN FITZGERALD 文卓賢 0:14:04 0:13:46
54 49 27 三公里挑戰組 男子少年組 A019 CHAN RAMSES 0:14:05 0:14:00
55 50 23 三公里挑戰組 男子公開組 C253 KWOK SHEUNG HEI 郭尚熹 0:14:06 0:13:53
56 51 28 三公里挑戰組 男子少年組 A011 NG CHUN LOK 伍俊洛 0:14:06 0:13:47
57 52 24 三公里挑戰組 男子公開組 C028 WONG HO MAN CHARLES 黃浩文 0:14:06 0:13:57
58 53 29 三公里挑戰組 男子少年組 A171 LUK TING HIM 陸霆謙 0:14:08 0:13:26
59 6 4 三公里挑戰組 女子少年組 B040 CHAN YI TSUN 陳宜蓁 0:14:10 0:13:50
60 7 5 三公里挑戰組 女子少年組 B028 WONG SUM YIN SHIRLEY 0:14:12 0:14:06
61 54 30 三公里挑戰組 男子少年組 A035 MAK KIN TO 0:14:15 0:14:11
62 55 31 三公里挑戰組 男子少年組 A162 CHEUNG YAT LAM 張溢霖 0:14:16 0:13:39
63 56 32 三公里挑戰組 男子少年組 A084 TSE HO YU 謝浩宇 0:14:16 0:14:05
64 57 25 三公里挑戰組 男子公開組 C198 CHAN HAU YU 陳巧愉 0:14:17 0:13:01
65 58 26 三公里挑戰組 男子公開組 C072 WAI LAM CHAN 陳偉林 0:14:18 0:14:16
66 8 3 三公里挑戰組 女子公開組 E173 YUEN CHING CHAN 陳婉貞 0:14:18 0:14:16
67 59 33 三公里挑戰組 男子少年組 A125 LEUNG PO MAN 梁普文 0:14:19 0:13:58
68 9 6 三公里挑戰組 女子少年組 B008 HO PUI SHAN 何珮姗 0:14:20 0:13:59
69 10 7 三公里挑戰組 女子少年組 B029 YIP NGO CHING 葉傲晴 0:14:22 0:14:17
70 60 27 三公里挑戰組 男子公開組 C057 YIP YIN TING 葉燕庭 0:14:22 0:14:18
71 61 34 三公里挑戰組 男子少年組 A018 LEE ADRIAN MAN HIM 李文謙 0:14:24 0:14:17
72 62 28 三公里挑戰組 男子公開組 C033 LAI YU HANG 黎譽行 0:14:26 0:14:16
73 63 35 三公里挑戰組 男子少年組 A023 HEYWYN KO 0:14:29 0:14:18
74 64 36 三公里挑戰組 男子少年組 A082 HO PAK HEI 何柏憙 0:14:30 0:14:14
75 11 8 三公里挑戰組 女子少年組 B027 WONG HIU NAM 黃曉嵐 0:14:34 0:13:54
76 65 29 三公里挑戰組 男子公開組 C143 MUI CHI BAN (BENNY) 梅智斌 0:14:41 0:14:38
77 66 30 三公里挑戰組 男子公開組 C142 LIAUW KHIN TJHEN 廖敬錚 0:14:41 0:14:41
78 67 37 三公里挑戰組 男子少年組 A042 LI CHI KONG 李志江 0:14:45 0:14:17
79 12 4 三公里挑戰組 女子公開組 E032 LAM YIM CHING 0:14:48 0:14:43
80 68 38 三公里挑戰組 男子少年組 A119 YEUNG TSZ KONG 楊子江 0:14:53 0:14:11
81 69 39 三公里挑戰組 男子少年組 A054 YEUNG CHEUK LAM 楊卓霖 0:14:55 0:14:40
82 70 40 三公里挑戰組 男子少年組 A150 WONG YUK WAI 黃旭緯 0:14:57 0:14:51
83 13 9 三公里挑戰組 女子少年組 B012 YEUNG CHING TUNG BONNY 楊靖彤 0:15:00 0:14:57
84 71 31 三公里挑戰組 男子公開組 C071 LAM EDDIE 林志鋒 0:15:01 0:14:56
85 72 32 三公里挑戰組 男子公開組 C249 ZHONG WEI LIANG 鍾偉良 0:15:05 0:14:57
86 73 41 三公里挑戰組 男子少年組 A047 MO CHEUK LAM 巫卓霖 0:15:09 0:14:40
87 74 42 三公里挑戰組 男子少年組 A025 LAI TYRON 0:15:10 0:15:01
88 75 43 三公里挑戰組 男子少年組 A129 CHAN YUEN FUNG 陳元豐 0:15:11 0:13:52
89 14 10 三公里挑戰組 女子少年組 B011 MAK KA YING 麥嘉瑩 0:15:12 0:14:31
90 15 11 三公里挑戰組 女子少年組 B020 YIP JOYCELYN 叶乐诗 0:15:13 0:15:05
91 16 5 三公里挑戰組 女子公開組 E164 CHAN OI YIN HIDY 0:15:16 0:15:11
92 76 44 三公里挑戰組 男子少年組 A172 LEE CHEUK YIN 李卓然 0:15:17 0:14:36
93 77 33 三公里挑戰組 男子公開組 C240 LAM SZE CHUN 林詩駿 0:15:21 0:14:39
94 78 45 三公里挑戰組 男子少年組 A013 LI WAI KEI 0:15:23 0:14:45
95 79 34 三公里挑戰組 男子公開組 C145 HO HO YUEN 何灝源 0:15:31 0:15:27
96 80 35 三公里挑戰組 男子公開組 C146 LEE YUK MAU 李育茂 0:15:31 0:15:28
97 81 36 三公里挑戰組 男子公開組 C009 TANG WAI LUN 鄧偉倫 0:15:34 0:15:26
98 82 46 三公里挑戰組 男子少年組 A097 KWOK HO HEI 郭浩禧 0:15:34 0:14:51
99 83 47 三公里挑戰組 男子少年組 A149 CHOI PAK HO 蔡百浩 0:15:34 0:15:17
100 84 37 三公里挑戰組 男子公開組 C235 LAW HO-WAN 羅浩雲 0:15:40 0:15:26
101 85 38 三公里挑戰組 男子公開組 C148 CHAN FAI MING 陳輝明 0:15:42 0:15:36
102 86 39 三公里挑戰組 男子公開組 C149 KWONG KWOK KEUNG 鄺國強 0:15:42 0:15:37
103 87 48 三公里挑戰組 男子少年組 A015 LAW KING FUNG 羅璟丰 0:15:44 0:15:32
104 88 40 三公里挑戰組 男子公開組 C152 CHAN CHI SHUN 陳智順 0:15:44 0:15:08
105 89 41 三公里挑戰組 男子公開組 C153 WU CHUNG HIM 胡頌謙 0:15:44 0:15:08
106 90 49 三公里挑戰組 男子少年組 A118 MA CHUN YIN 馬駿賢 0:15:44 0:13:09
107 91 50 三公里挑戰組 男子少年組 A028 CHOI YAT LAM 0:15:46 0:15:26
108 92 42 三公里挑戰組 男子公開組 C096 TO CHAUKIT 杜秋杰 0:15:48 0:15:10
109 17 6 三公里挑戰組 女子公開組 E199 CHANG YUEN YING 0:15:50 0:15:46
110 93 43 三公里挑戰組 男子公開組 V039 CHOW MAN TAK 周文德 0:15:52 0:14:47
111 94 51 三公里挑戰組 男子少年組 A131 LEUNG MAN CHUNG 梁文翀 0:15:53 0:14:48
112 95 52 三公里挑戰組 男子少年組 A005 LEUNG KA KIT 梁嘉傑 0:15:54 0:15:33
113 96 53 三公里挑戰組 男子少年組 A010 CHUNG KA HEI 鍾家熙 0:15:56 0:15:47
114 97 54 三公里挑戰組 男子少年組 A049 CHIU KA TAT 趙家達 0:16:01 0:15:46
115 98 44 三公里挑戰組 男子公開組 C178 LI CHI HIN 李志軒 0:16:02 0:15:33
116 99 45 三公里挑戰組 男子公開組 C087 NG SHIU CHUNG 吳兆聰 0:16:02 0:15:58
117 100 55 三公里挑戰組 男子少年組 A014 SIU PAK HEI 0:16:03 0:15:20
118 18 7 三公里挑戰組 女子公開組 E134 CHAN LING NA 陳玲娜 0:16:08 0:15:44
119 19 12 三公里挑戰組 女子少年組 B087 YU KA HANG 余嘉珩 0:16:08 0:15:24
120 101 46 三公里挑戰組 男子公開組 C054 POON KAM CHUEN 潘錦泉 0:16:10 0:15:45
121 102 56 三公里挑戰組 男子少年組 A050 IP KAI CHING 葉啟正 0:16:13 0:15:53
122 103 47 三公里挑戰組 男子公開組 C164 KWONG TAK WAI 鄺德煒 0:16:14 0:15:56
123 20 13 三公里挑戰組 女子少年組 B022 HAU WING YIN 侯穎賢 0:16:15 0:15:53
124 104 57 三公里挑戰組 男子少年組 A130 TSANG LOK YIN 曾洛賢 0:16:16 0:14:58
125 105 48 三公里挑戰組 男子公開組 C166 TSE YING KIT 謝英傑 0:16:16 0:15:50
126 106 49 三公里挑戰組 男子公開組 C247 LEUNG CHI HO 梁志浩 0:16:16 0:16:08
127 107 58 三公里挑戰組 男子少年組 A080 CHEONG CHUNG CHIT 張仲喆 0:16:17 0:15:36
128 108 50 三公里挑戰組 男子公開組 C138 WONG SIU LUN 王肇麟 0:16:20 0:15:27
129 109 59 三公里挑戰組 男子少年組 A138 CHEUNG HON YAN 張瀚仁 0:16:23 0:16:05
130 110 51 三公里挑戰組 男子公開組 C223 LING SHU HO 寗樹開 0:16:24 0:15:20
131 111 52 三公里挑戰組 男子公開組 C163 WONG CHING ANDY 王靖 0:16:26 0:16:11
132 21 8 三公里挑戰組 女子公開組 E297 WONG MAN YEE 黃敏儀 0:16:26 0:15:33
133 22 14 三公里挑戰組 女子少年組 B042 HUNG YAN 洪恩 0:16:27 0:16:13
134 23 15 三公里挑戰組 女子少年組 B038 LO SAN YUET 羅燊悅 0:16:27 0:16:13
135 112 60 三公里挑戰組 男子少年組 A167 LEUNG  CHEUK-HIN 梁卓軒 0:16:29 0:16:14
136 113 61 三公里挑戰組 男子少年組 A135 NG MAN CHUN 吳文進 0:16:30 0:15:36
137 24 16 三公里挑戰組 女子少年組 B100 TSANG KEI CHING GRETCHEN 曾己澄 0:16:33 0:16:17
138 114 53 三公里挑戰組 男子公開組 C049 LEUNG KA SHUN 梁家順 0:16:34 0:16:07
139 115 62 三公里挑戰組 男子少年組 A090 WONG TIK LAM 黃狄霖 0:16:34 0:15:55
140 116 54 三公里挑戰組 男子公開組 C155 LAI CHUN PIU 黎鎮彪 0:16:38 0:16:31
141 25 17 三公里挑戰組 女子少年組 B069 LEUNG CHI YAN 梁慈恩 0:16:38 0:16:07
142 26 18 三公里挑戰組 女子少年組 B009 LI PIK KIU 李璧蕎 0:16:38 0:15:58
143 27 9 三公里挑戰組 女子公開組 E264 KUANG YUE MAN 鄺閱滿 0:16:40 0:16:37
144 28 10 三公里挑戰組 女子公開組 E265 LO SAU PING 盧秀萍 0:16:41 0:16:37
145 29 19 三公里挑戰組 女子少年組 B077 NG WING MAN 吳穎雯 0:16:44 0:16:11
146 30 11 三公里挑戰組 女子公開組 E302 TSO WING YAN 曹詠恩 0:16:44 0:15:52
147 31 20 三公里挑戰組 女子少年組 B046 LAM KIU KIU 林翹翹 0:16:45 0:16:15
148 32 12 三公里挑戰組 女子公開組 E137 CHOI KRISTY 蔡婕妤 0:16:48 0:16:48
149 117 55 三公里挑戰組 男子公開組 C167 NG TAT MING 吳達銘 0:16:52 0:16:26
150 118 63 三公里挑戰組 男子少年組 A044 CHOI KIN PONG 蔡建邦 0:16:54 0:16:24
151 119 56 三公里挑戰組 男子公開組 C151 LEE CHAK YAN 李澤恩 0:16:58 0:16:47
152 120 57 三公里挑戰組 男子公開組 C150 CHEUNG YING WA 張英華 0:16:58 0:16:47
153 121 64 三公里挑戰組 男子少年組 A116 CHOW KAI WANG 周啟弘 0:17:00 0:14:25
154 122 58 三公里挑戰組 男子公開組 C032 LAI KA PO 0:17:01 0:15:56
155 123 59 三公里挑戰組 男子公開組 C255 KWAN WAI YUEN 關懷遠 0:17:04 0:16:46
156 33 21 三公里挑戰組 女子少年組 B045 FONG YEE MAN 方綺敏 0:17:04 0:16:34
157 34 22 三公里挑戰組 女子少年組 B096 LAU WING CHI 劉詠芝 0:17:04 0:16:47
158 35 23 三公里挑戰組 女子少年組 B072 WONG PUI TUNG 黃沛桐 0:17:06 0:16:31
159 36 13 三公里挑戰組 女子公開組 E255 YIP PO CHUN 葉寶珍 0:17:10 0:17:06
160 37 14 三公里挑戰組 女子公開組 E256 SIU YEE WAN 蕭綺雲 0:17:11 0:17:07
161 124 60 三公里挑戰組 男子公開組 C014 WONG YAU WA 黃祐樺 0:17:11 0:17:02
162 38 24 三公里挑戰組 女子少年組 B078 CHUI CHUNG KI 徐頌淇 0:17:14 0:16:21
163 125 61 三公里挑戰組 男子公開組 C022 CHUNG HON WING 鍾漢榮 0:17:14 0:16:30
164 126 65 三公里挑戰組 男子少年組 A065 CHAN SHEUNG JIT CEDRICK 陳上喆 0:17:18 0:16:41
165 127 66 三公里挑戰組 男子少年組 A053 WONG SAN CHUN 王新俊 0:17:20 0:16:41
166 128 67 三公里挑戰組 男子少年組 A060 CHEN JUN DA 陳俊達 0:17:20 0:16:43
167 129 62 三公里挑戰組 男子公開組 V034 LAWRENCE PIH 0:17:20 0:16:34
168 130 68 三公里挑戰組 男子少年組 A107 TSOI MAN HO 蔡灝旻 0:17:23 0:16:33
169 131 69 三公里挑戰組 男子少年組 A009 CHEUNG HAU KAN 張孝勤 0:17:23 0:16:43
170 132 70 三公里挑戰組 男子少年組 A040 LEE KA HIN 李嘉軒 0:17:24 0:16:53
171 133 63 三公里挑戰組 男子公開組 C254 YEUNG YU KIT 楊宇傑 0:17:25 0:17:12
172 39 15 三公里挑戰組 女子公開組 E126 CHAN LOK MAN 陳樂敏 0:17:26 0:16:50
173 134 71 三公里挑戰組 男子少年組 A039 KWOK CHING HENG 郭正恆 0:17:28 0:16:57
174 40 25 三公里挑戰組 女子少年組 B026 LAM WIMG TUNG 0:17:36 0:16:55
175 135 64 三公里挑戰組 男子公開組 C126 CHENG KA WAI 鄭家威 0:17:36 0:17:21
176 136 65 三公里挑戰組 男子公開組 C204 LAM KA HO 林嘉浩 0:17:39 0:16:56
177 137 66 三公里挑戰組 男子公開組 C191 CHEN LIN 陳林 0:17:39 0:17:39
178 138 72 三公里挑戰組 男子少年組 A088 LAU SZE WANG 劉思宏 0:17:39 0:17:00
179 41 16 三公里挑戰組 女子公開組 E353 LAU YIN NI 劉燕妮 0:17:40 0:17:40
180 42 26 三公里挑戰組 女子少年組 B076 LEUNG LOK YI 梁樂怡 0:17:41 0:17:08
181 139 67 三公里挑戰組 男子公開組 C031 TSANG CHEUK LAM 曾灼霖 0:17:42 0:16:44
182 43 27 三公里挑戰組 女子少年組 B070 WU SIN KWAN 胡善堃 0:17:45 0:17:13
183 140 73 三公里挑戰組 男子少年組 A029 CHEUNG PUI MING 張倍銘 0:17:48 0:17:19
184 44 28 三公里挑戰組 女子少年組 B053 CHOI WING UE 蔡穎妤 0:17:49 0:17:19
185 141 68 三公里挑戰組 男子公開組 C134 YEUNG CHIN HO 楊展豪 0:17:50 0:17:21
186 45 17 三公里挑戰組 女子公開組 E247 LIU YU HUNG 廖裕紅 0:17:50 0:17:22
187 46 18 三公里挑戰組 女子公開組 E180 CAO SHUNWEN RACHEL 0:17:51 0:17:12
188 47 19 三公里挑戰組 女子公開組 E138 LEE KA WAI SUSAN 李家慧 0:17:51 0:17:41
189 142 69 三公里挑戰組 男子公開組 C085 LAM YUK WANG 0:17:52 0:17:19
190 48 20 三公里挑戰組 女子公開組 E202 LEUNG CHEUK TUNG JULIA 梁焯彤 0:17:52 0:17:20
191 143 74 三公里挑戰組 男子少年組 A102 WAT KA HIN 屈嘉軒 0:17:55 0:17:01
192 49 29 三公里挑戰組 女子少年組 B102 LOU SZE MAN 劉施憫 0:17:55 0:17:25
193 144 70 三公里挑戰組 男子公開組 C233 LEUNG KAM LUNG 梁金龍 0:17:56 0:17:15
194 145 75 三公里挑戰組 男子少年組 A110 TANG ZHI QI 湯芷祺 0:17:57 0:17:05
195 50 21 三公里挑戰組 女子公開組 E149 KWOK KIT MING CANDY 郭潔明 0:17:58 0:17:35
196 51 30 三公里挑戰組 女子少年組 B061 TSE CHEUK KWAN 謝焯筠 0:18:02 0:17:23
197 52 22 三公里挑戰組 女子公開組 E318 LIAUW YAN MAN 0:18:03 0:18:01
198 53 23 三公里挑戰組 女子公開組 E119 TAM YEE YI CECILIA 譚懿儀 0:18:03 0:17:42
199 54 31 三公里挑戰組 女子少年組 B079 WONG SZE KI 黃思琦 0:18:03 0:17:10
200 55 24 三公里挑戰組 女子公開組 E250 WU MING WAI 0:18:04 0:17:43
201 56 25 三公里挑戰組 女子公開組 E251 CHEUNG HEI MAN 張曦文 0:18:04 0:17:43
202 57 26 三公里挑戰組 女子公開組 E249 LUK KIU CHO 陸翹濋 0:18:04 0:17:43
203 58 32 三公里挑戰組 女子少年組 B035 LAU KA KI 劉嘉淇 0:18:04 0:17:43
204 146 76 三公里挑戰組 男子少年組 A036 YOUNG KWOK HON 0:18:04 0:17:43
205 147 77 三公里挑戰組 男子少年組 A121 PANG WING LUNG 彭詠龍 0:18:04 0:16:44
206 148 71 三公里挑戰組 男子公開組 C015 LOU TING CHEUNG 劉定祥 0:18:07 0:17:34
207 149 72 三公里挑戰組 男子公開組 C029 LAU PINGHUNG 劉炳雄 0:18:12 0:17:07
208 59 33 三公里挑戰組 女子少年組 B057 HUNG WING HEI AGGIE 洪詠希 0:18:13 0:17:43
209 150 78 三公里挑戰組 男子少年組 A079 FUNG SIU MAN 馮兆文 0:18:13 0:17:31
210 60 34 三公里挑戰組 女子少年組 B095 FUNG CHOI YAN JOYCE 馮載欣 0:18:15 0:17:59
211 151 73 三公里挑戰組 男子公開組 C127 LEE WING YU 李詠雨 0:18:17 0:18:03
212 61 27 三公里挑戰組 女子公開組 E286 MO MINYING 莫敏瑩 0:18:19 0:18:17
213 62 35 三公里挑戰組 女子少年組 B063 CHAN YIP LAM 陳業琳 0:18:21 0:17:51
214 152 74 三公里挑戰組 男子公開組 C251 CHAN TSZ KI 陳梓麒 0:18:21 0:18:08
215 153 75 三公里挑戰組 男子公開組 C245 KWOK YEUK FEI 郭若飛 0:18:22 0:18:03
216 154 76 三公里挑戰組 男子公開組 C174 YEUNG YI LONG 楊兒朗 0:18:23 0:17:54
217 63 36 三公里挑戰組 女子少年組 B082 TSANG HIU YING,JACQUELINE 曾曉瀅 0:18:23 0:17:29
218 155 79 三公里挑戰組 男子少年組 A003 SHUM CHUN MING 0:18:24 0:18:20
219 64 37 三公里挑戰組 女子少年組 B066 FUNG CHING LAAM 馮靖嵐 0:18:29 0:17:56
220 156 80 三公里挑戰組 男子少年組 A026 CHAN HO CHING 0:18:32 0:17:49
221 157 81 三公里挑戰組 男子少年組 A140 POON SING YU 潘星榆 0:18:33 0:18:16
222 158 82 三公里挑戰組 男子少年組 A100 YEUNG FAN 楊凡 0:18:35 0:17:43
223 159 83 三公里挑戰組 男子少年組 A126 LO WAI MAN 盧威旻 0:18:36 0:17:17
224 65 28 三公里挑戰組 女子公開組 E098 LEE NGAI MAN 0:18:38 0:18:11
225 160 77 三公里挑戰組 男子公開組 C215 CHAN SHEK MING JACKIE 陳錫銘 0:18:40 0:17:52
226 66 38 三公里挑戰組 女子少年組 B085 WONG HAU YAN 王巧茵 0:18:41 0:17:47
227 67 29 三公里挑戰組 女子公開組 E303 LOO YIM YUNG 魯艷容 0:18:41 0:17:47
228 68 30 三公里挑戰組 女子公開組 E273 KWOK YAN YAN 郭欣欣 0:18:41 0:18:14
229 161 78 三公里挑戰組 男子公開組 C189 CHEUNG KA CHUN 張迦雋 0:18:43 0:18:03
230 69 31 三公里挑戰組 女子公開組 E055 NGAN TSZ NING 顏紫寧 0:18:45 0:17:58
231 162 79 三公里挑戰組 男子公開組 C024 LAW KIN LONG 羅健朗 0:18:46 0:17:34
232 163 80 三公里挑戰組 男子公開組 C171 YIP KING HEI 葉景熙 0:18:47 0:18:18
233 70 32 三公里挑戰組 女子公開組 E301 WONG LOK YIU 黃樂堯 0:18:47 0:17:53
234 164 84 三公里挑戰組 男子少年組 A078 LEE MAN HO 0:18:48 0:17:38
235 165 81 三公里挑戰組 男子公開組 C192 YANG CHENGWEI 楊成偉 0:18:50 0:18:46
236 71 39 三公里挑戰組 女子少年組 B080 HUI HOI LAAM 許海嵐 0:18:51 0:17:57
237 166 82 三公里挑戰組 男子公開組 C140 HO WAI HIN 何偉軒 0:18:52 0:18:29
238 167 85 三公里挑戰組 男子少年組 A114 LAM KA WAI 林嘉偉 0:18:58 0:17:38
239 72 33 三公里挑戰組 女子公開組 E099 DA ROZA ANA MARIA 0:19:03 0:17:41
240 168 83 三公里挑戰組 男子公開組 C035 WONG KA ON 0:19:05 0:18:38
241 169 84 三公里挑戰組 男子公開組 C068 CHAN TIN YAU 陳天佑 0:19:05 0:18:31
242 170 86 三公里挑戰組 男子少年組 A104 TAM CHAK HANG 譚澤亨 0:19:06 0:18:22
243 73 34 三公里挑戰組 女子公開組 E300 LOK QUEENINE 駱錦鈺 0:19:06 0:18:14
244 74 40 三公里挑戰組 女子少年組 B037 HUI KA KIU 許嘉荍 0:19:17 0:18:45
245 75 35 三公里挑戰組 女子公開組 E171 FANG KA YING 范家盈 0:19:17 0:18:19
246 76 41 三公里挑戰組 女子少年組 B041 CHEUNG HOI KIU CHERITH 張凱喬 0:19:17 0:18:47
247 77 36 三公里挑戰組 女子公開組 E042 LAM KA YI 0:19:19 0:18:46
248 78 42 三公里挑戰組 女子少年組 B031 CHOY WING SZE JASMINE 蔡詠斯 0:19:20 0:19:01
249 79 37 三公里挑戰組 女子公開組 E154 YAU NGA TING 0:19:21 0:18:04
250 171 85 三公里挑戰組 男子公開組 V031 MUI KA YU 梅嘉裕 0:19:23 0:18:46
251 172 86 三公里挑戰組 男子公開組 C021 WONG MAN FAI 黃文輝 0:19:25 0:18:35
252 173 87 三公里挑戰組 男子少年組 A098 LAI KIN SUM 賴楗森 0:19:28 0:18:37
253 80 38 三公里挑戰組 女子公開組 E170 TSE YEE KING 謝綺琼 0:19:30 0:18:33
254 81 43 三公里挑戰組 女子少年組 B060 LAW TSZ CHING 羅子晴 0:19:30 0:19:04
255 174 87 三公里挑戰組 男子公開組 C124 LAM NGAI LUNG 0:19:32 0:19:24
256 82 44 三公里挑戰組 女子少年組 B075 WONG TSZ CHING 黃芷晴 0:19:33 0:19:00
257 175 88 三公里挑戰組 男子公開組 C092 TSANG SIU WAI 0:19:41 0:19:19
258 83 39 三公里挑戰組 女子公開組 E113 TAM MEI YAN CLOVER 譚美茵 0:19:42 0:18:58
259 84 40 三公里挑戰組 女子公開組 E352 LEUNG SIN HANG 0:19:42 0:19:42
260 85 45 三公里挑戰組 女子少年組 B081 LI WING SZE 李詠詩 0:19:42 0:18:49
261 176 88 三公里挑戰組 男子少年組 A113 CHU HO MAN 朱浩民 0:19:45 0:18:26
262 177 89 三公里挑戰組 男子公開組 C008 LAM HING LUNG 林慶龍 0:19:46 0:19:39
263 86 41 三公里挑戰組 女子公開組 E253 HUI SHAN SHAN 許珊珊 0:19:46 0:19:37
264 178 89 三公里挑戰組 男子少年組 A117 LAU LONG HIN 劉朗蓒 0:19:47 0:17:13
265 179 90 三公里挑戰組 男子少年組 A012 AU SIU HAN SIDNEY 區肇珩 0:19:48 0:19:19
266 87 46 三公里挑戰組 女子少年組 B034 CHAN WING YIU 陳穎瑤 0:19:48 0:19:18
267 180 90 三公里挑戰組 男子公開組 C069 CHAN WAI HON 0:19:52 0:19:18
268 181 91 三公里挑戰組 男子少年組 A073 LAW KWAN TING 羅鈞庭 0:19:52 0:18:49
269 182 92 三公里挑戰組 男子少年組 A051 KO TSUN LUEN 高畯鑾 0:19:53 0:19:26
270 183 93 三公里挑戰組 男子少年組 A072 YEUNG HENG 楊鏗 0:19:56 0:19:31
271 184 94 三公里挑戰組 男子少年組 A069 CHAN HO MING 陳顥銘 0:19:56 0:18:53
272 88 42 三公里挑戰組 女子公開組 E266 MAK KA YEE 麥嘉儀 0:19:57 0:19:53
273 89 43 三公里挑戰組 女子公開組 E267 PANG HIU LAM 彭曉嵐 0:19:57 0:19:53
274 185 91 三公里挑戰組 男子公開組 C144 CHUNG MAN HO 鍾文豪 0:19:57 0:19:53
275 186 92 三公里挑戰組 男子公開組 C188 PANG KIN CHUNG 彭建琮 0:19:59 0:19:19
276 90 44 三公里挑戰組 女子公開組 E034 WONG SHUK WAI 0:20:00 0:19:12
277 91 45 三公里挑戰組 女子公開組 E022 CHEUK HIU KI 0:20:00 0:19:12
278 187 93 三公里挑戰組 男子公開組 V030 CHAN WING HO 陳永豪 0:20:01 0:19:25
279 188 95 三公里挑戰組 男子少年組 A071 LI KEI CHUN 李其臻 0:20:01 0:19:43
280 92 46 三公里挑戰組 女子公開組 E139 TO SABRINA 0:20:03 0:19:41
281 93 47 三公里挑戰組 女子少年組 B006 NG WING YAN 吳詠欣 0:20:04 0:19:52
282 189 96 三公里挑戰組 男子少年組 A008 LAM HENRY 0:20:04 0:19:52
283 190 97 三公里挑戰組 男子少年組 A027 WONG TSUN HIN 0:20:05 0:19:45
284 191 94 三公里挑戰組 男子公開組 C228 WONG CHUN KIT 黃俊傑 0:20:06 0:18:35
285 94 47 三公里挑戰組 女子公開組 E132 YIP KWAI MING 葉桂明 0:20:06 0:19:44
286 192 95 三公里挑戰組 男子公開組 C053 CHEUNG KAM SHEUNG 張金想 0:20:07 0:19:43
287 95 48 三公里挑戰組 女子公開組 E150 CHENG PIK KWAN 鄭碧君 0:20:09 0:19:44
288 96 48 三公里挑戰組 女子少年組 B086 CHU WAI KI 朱煒圻 0:20:10 0:19:26
289 193 98 三公里挑戰組 男子少年組 A076 YEUNG KWUN HEI 楊冠希 0:20:10 0:19:43
290 97 49 三公里挑戰組 女子少年組 B017 LIN CHO YI 連祖兒 0:20:13 0:18:58
291 98 50 三公里挑戰組 女子少年組 B067 CHEUNG KIN NI 張堅妮 0:20:14 0:19:43
292 99 49 三公里挑戰組 女子公開組 E296 LEUNG WAI FUNG 梁慧鳳 0:20:14 0:19:43
293 194 96 三公里挑戰組 男子公開組 C229 CHAN TIN LOK 陳天樂 0:20:15 0:18:43
294 100 51 三公里挑戰組 女子少年組 B090 CHAN WING SUET 陳永雪 0:20:21 0:19:04
295 101 50 三公里挑戰組 女子公開組 E033 SIU LOK MAN 蕭樂文 0:20:21 0:19:59
296 195 99 三公里挑戰組 男子少年組 A096 SUNG HO WAI 宋浩維 0:20:25 0:19:30
297 196 97 三公里挑戰組 男子公開組 C101 KWONG KIN TAI 鄺健泰 0:20:28 0:18:00
298 102 51 三公里挑戰組 女子公開組 E328 LAU  HOI LAM 劉凱琳 0:20:28 0:19:19
299 103 52 三公里挑戰組 女子公開組 E356 LAW MAN 羅敏 0:20:29 0:19:51
300 104 53 三公里挑戰組 女子公開組 E160 CHEUNG HING MAN KAREN 章馨文 0:20:33 0:19:59
301 105 54 三公里挑戰組 女子公開組 E276 NG SHU WA 吳舒華 0:20:34 0:18:33
302 197 100 三公里挑戰組 男子少年組 A134 YEUNG YAM YIN 楊任賢 0:20:38 0:19:19
303 198 101 三公里挑戰組 男子少年組 A157 LAU SIU HANG 劉兆桁 0:20:40 0:19:16
304 106 52 三公里挑戰組 女子少年組 B064 HO WING YAN 何咏欣 0:20:42 0:20:10
305 107 53 三公里挑戰組 女子少年組 B032 LEE WING YAN 0:20:43 0:19:58
306 199 102 三公里挑戰組 男子少年組 A095 CHAN PO YUEN 陳寶源 0:20:43 0:19:51
307 200 103 三公里挑戰組 男子少年組 A164 SHAM KWAN YAT 沈君逸 0:20:43 0:19:18
308 201 104 三公里挑戰組 男子少年組 A165 LEUNG YIU HANG 梁耀恆 0:20:45 0:19:19
309 202 98 三公里挑戰組 男子公開組 C202 LEUNG KING FUNG 梁竟峰 0:20:46 0:19:50
310 203 105 三公里挑戰組 男子少年組 A062 HO PAK HEI 何柏羲 0:20:48 0:20:20
311 108 54 三公里挑戰組 女子少年組 B106 CHAN KA KA 陳嘉伽 0:20:48 0:19:25
312 109 55 三公里挑戰組 女子公開組 E245 LAU CHING YEE 0:20:49 0:19:46
313 110 56 三公里挑戰組 女子公開組 E219 CHEUNG ALICE 0:20:51 0:20:46
314 204 106 三公里挑戰組 男子少年組 A063 HUNG HO FUNG 洪濠楓 0:20:52 0:20:23
315 205 107 三公里挑戰組 男子少年組 A059 CHAN CHUN SING 陳鎮聲 0:20:54 0:20:26
316 111 57 三公里挑戰組 女子公開組 E192 TSANG SO CHI 曾素姿 0:20:55 0:20:18
317 206 108 三公里挑戰組 男子少年組 A031 NG KEI TING, GABRIEL 吳紀霆 0:20:58 0:20:46
318 112 58 三公里挑戰組 女子公開組 E092 LO PUI KWAN 老珮君 0:20:59 0:20:11
319 113 59 三公里挑戰組 女子公開組 E094 KWOK WAN LOK ISABEL 郭蘊樂 0:20:59 0:20:11
320 114 60 三公里挑戰組 女子公開組 E163 MA HO TING 0:20:59 0:20:25
321 115 55 三公里挑戰組 女子少年組 B005 CHAN CHIN CHING 陳展晴 0:21:00 0:20:30
322 116 61 三公里挑戰組 女子公開組 E185 CHENG PUI LING 0:21:04 0:19:33
323 207 109 三公里挑戰組 男子少年組 A067 HO TSZ FAI 何梓輝 0:21:08 0:20:40
324 208 110 三公里挑戰組 男子少年組 A159 LO KIN WAI 盧健偉 0:21:08 0:19:42
325 209 111 三公里挑戰組 男子少年組 A068 LEUNG KWOK CHUN 梁幗晉 0:21:09 0:20:42
326 117 56 三公里挑戰組 女子少年組 B059 LAU MAN CHING 劉嫚晴 0:21:12 0:20:45
327 118 57 三公里挑戰組 女子少年組 B092 FUNG HIU NAM 馮曉嵐 0:21:13 0:19:56
328 210 99 三公里挑戰組 男子公開組 C132 LAM CHEUK LEUNG 0:21:13 0:20:59
329 211 112 三公里挑戰組 男子少年組 A064 LEUNG KIN HANG 梁鍵恆 0:21:15 0:20:47
330 119 62 三公里挑戰組 女子公開組 E165 CHENG RIMMY K M 0:21:16 0:20:49
331 120 63 三公里挑戰組 女子公開組 E050 CHAN WAI KUEN 0:21:19 0:20:54
332 212 100 三公里挑戰組 男子公開組 C226 NGAN CHI WAI 顏志偉 0:21:20 0:20:12
333 121 58 三公里挑戰組 女子少年組 B110 CHOW YING-WAI 周盈慧 0:21:22 0:21:03
334 213 113 三公里挑戰組 男子少年組 A032 WONG SHUN HEI 黃信羲 0:21:22 0:21:11
335 122 64 三公里挑戰組 女子公開組 E155 LEUNG HIU KWAN 梁曉筠 0:21:24 0:20:06
336 123 59 三公里挑戰組 女子少年組 B058 CHAN TSZ CHING 陳芷晴 0:21:24 0:20:57
337 124 65 三公里挑戰組 女子公開組 E339 KU  WAI-PING 顧偉萍 0:21:25 0:21:07
338 214 101 三公里挑戰組 男子公開組 C207 WONG YUE CHEONG 黃裕昌 0:21:27 0:21:09
339 215 102 三公里挑戰組 男子公開組 C187 LAM  HO 林昊 0:21:33 0:18:47
340 125 60 三公里挑戰組 女子少年組 B030 CHOY WING TUNG CASSIE 蔡詠同 0:21:37 0:21:18
341 126 66 三公里挑戰組 女子公開組 E060 CHU LAI YING 朱麗英 0:21:40 0:20:29
342 216 114 三公里挑戰組 男子少年組 A124 FONG PAK KIU PATRICK 方柏橋 0:21:44 0:20:25
343 127 67 三公里挑戰組 女子公開組 E025 YUE SUET YAN 余雪欣 0:21:47 0:21:45
344 217 103 三公里挑戰組 男子公開組 C205 CHAN KAM CHEUNG 陳金祥 0:21:48 0:20:29
345 128 68 三公里挑戰組 女子公開組 E140 LEUNG PUI FAN 0:21:50 0:21:40
346 218 104 三公里挑戰組 男子公開組 V035 KELVIN CHU 0:21:52 0:21:04
347 219 105 三公里挑戰組 男子公開組 C259 POON KA MAN 潘嘉聞 0:21:53 0:20:30
348 129 69 三公里挑戰組 女子公開組 E059 LAW YIK HEI 0:21:55 0:21:04
349 220 106 三公里挑戰組 男子公開組 C216 LI GUOSHI 李國詩 0:21:55 0:21:52
350 130 70 三公里挑戰組 女子公開組 E045 LAM WING YAN 林穎欣 0:21:56 0:21:05
351 221 107 三公里挑戰組 男子公開組 C018 LUK KWOK CHUNG 陸國頌 0:21:58 0:19:14
352 131 71 三公里挑戰組 女子公開組 E217 NGUYEN LINH CHI 阮玲枝 0:21:59 0:19:30
353 132 72 三公里挑戰組 女子公開組 E082 LO CHEUK LAM 羅卓琳 0:21:59 0:21:15
354 133 73 三公里挑戰組 女子公開組 E002 LUK HOIYI 陸凱怡 0:22:00 0:19:16
355 134 74 三公里挑戰組 女子公開組 E024 WONG GEE LEUNG YU 王亮予 0:22:01 0:22:01
356 135 75 三公里挑戰組 女子公開組 E086 LAI YUK WAN 黎鈺韻 0:22:03 0:21:40
357 136 76 三公里挑戰組 女子公開組 E029 HO TACK FUN 何徳芬 0:22:04 0:21:23
358 137 77 三公里挑戰組 女子公開組 E269 LEUNG CHUEN HO 梁轉好 0:22:05 0:21:58
359 138 78 三公里挑戰組 女子公開組 E263 LEUNG KIT MAN 梁潔雯 0:22:05 0:21:58
360 139 79 三公里挑戰組 女子公開組 E268 CHEUNG SHUK YIM 張淑艷 0:22:05 0:21:58
361 140 80 三公里挑戰組 女子公開組 E058 CHAN WING YAN 陳穎欣 0:22:07 0:21:05
362 222 108 三公里挑戰組 男子公開組 C118 CHEUNG WING TAT 0:22:10 0:20:36
363 223 109 三公里挑戰組 男子公開組 C025 KWONG CHUN MAN 鄺俊文 0:22:10 0:20:54
364 141 81 三公里挑戰組 女子公開組 E225 LAU WAI KEI 0:22:12 0:20:36
365 224 115 三公里挑戰組 男子少年組 A108 LEUNG KA HIN 梁家軒 0:22:13 0:21:20
366 225 116 三公里挑戰組 男子少年組 A109 LEE TSZ NGAI 李子羿 0:22:13 0:21:21
367 226 110 三公里挑戰組 男子公開組 C180 SOO WAH KEE 蘇華基 0:22:17 0:21:28
368 227 111 三公里挑戰組 男子公開組 C181 LIU YU HIN 廖宇軒 0:22:17 0:19:54
369 142 82 三公里挑戰組 女子公開組 E102 LO WING YAN 0:22:19 0:20:44
370 143 83 三公里挑戰組 女子公開組 E051 WONG KA YAN MABEL 0:22:23 0:21:38
371 144 84 三公里挑戰組 女子公開組 E242 KWOK WING SZE 0:22:24 0:22:10
372 145 85 三公里挑戰組 女子公開組 E260 HO KI KI 何祺琪 0:22:25 0:21:39
373 146 86 三公里挑戰組 女子公開組 E259 MA WING MAN 馬詠文 0:22:25 0:21:38
374 147 87 三公里挑戰組 女子公開組 E261 CHOI SIN TING 蔡倩婷 0:22:25 0:21:38
375 148 88 三公里挑戰組 女子公開組 E235 NG YUK FUNG 0:22:29 0:22:20
376 228 112 三公里挑戰組 男子公開組 V036 DEREK HO 0:22:29 0:21:41
377 149 89 三公里挑戰組 女子公開組 E278 LAM TSZ CHING 林子晴 0:22:33 0:22:12
378 229 113 三公里挑戰組 男子公開組 C201 MAN KA KIN 文嘉鍵 0:22:35 0:21:17
379 230 114 三公里挑戰組 男子公開組 C012 CHAN CHOK KI 0:22:37 0:21:54
380 231 115 三公里挑戰組 男子公開組 C177 YUNG TING MUK 翁廷沐 0:22:39 0:21:21
381 232 116 三公里挑戰組 男子公開組 C110 TSUI WAI HANG 崔偉恆 0:22:42 0:22:08
382 150 61 三公里挑戰組 女子少年組 B094 LEUNG MAN LING 梁文翎 0:22:42 0:21:47
383 151 90 三公里挑戰組 女子公開組 E214 LEUNG KA MAN 0:22:44 0:20:15
384 152 91 三公里挑戰組 女子公開組 E107 HEI TUNG WU 0:22:47 0:21:35
385 153 92 三公里挑戰組 女子公開組 E224 LAM SHAN NA 林珊娜 0:22:49 0:22:15
386 154 62 三公里挑戰組 女子少年組 B039 YAU WING TUNG 邱穎彤 0:22:49 0:22:18
387 233 117 三公里挑戰組 男子少年組 A030 CHOY CHEUK HANG 蔡卓衡 0:22:50 0:22:05
388 155 63 三公里挑戰組 女子少年組 B033 CHEUNG YI 張懿 0:22:51 0:21:05
389 234 117 三公里挑戰組 男子公開組 C234 KONG WAI CHO 江偉祖 0:22:52 0:22:14
390 156 93 三公里挑戰組 女子公開組 E012 LAI PO YING 0:22:55 0:21:53
391 157 94 三公里挑戰組 女子公開組 E071 FU KATHY 0:22:55 0:22:39
392 158 95 三公里挑戰組 女子公開組 E001 LAM YAU MIU 0:22:57 0:22:41
393 159 96 三公里挑戰組 女子公開組 E108 WING NGA YAN 0:23:03 0:22:17
394 235 118 三公里挑戰組 男子公開組 C230 LEUNG LOK HIN 梁洛軒 0:23:03 0:21:30
395 160 64 三公里挑戰組 女子少年組 B044 CHAN HOI YING 陳凱盈 0:23:05 0:22:33
396 161 65 三公里挑戰組 女子少年組 B043 WONG WUN TUNG 黃煥彤 0:23:05 0:22:33
397 162 97 三公里挑戰組 女子公開組 E057 LEUNG WING SZE SUSANNA 梁頴思 0:23:06 0:22:23
398 236 119 三公里挑戰組 男子公開組 C252 CHEUNG HO 張浩 0:23:06 0:22:50
399 163 98 三公里挑戰組 女子公開組 E151 LAUREL LEE HIU HUNG 0:23:09 0:22:41
400 237 120 三公里挑戰組 男子公開組 C040 CHUNG GODFREY 鍾國禧 0:23:09 0:22:08
401 238 121 三公里挑戰組 男子公開組 C004 WONG NGAI HIM 黃毅謙 0:23:09 0:22:09
402 164 99 三公里挑戰組 女子公開組 E030 CHAN SZE HEI 0:23:17 0:22:54
403 165 100 三公里挑戰組 女子公開組 E067 LAM GION TSZ YUNG 林梓蓉 0:23:18 0:22:43
404 166 101 三公里挑戰組 女子公開組 E073 CHOW MEI LING 周美玲 0:23:18 0:22:43
405 167 102 三公里挑戰組 女子公開組 E145 CHAN SIN JON 0:23:20 0:23:10
406 168 103 三公里挑戰組 女子公開組 E332 MAN  HO CHING 文皓晴 0:23:21 0:22:12
407 169 104 三公里挑戰組 女子公開組 E218 TIEN TIFFANY 0:23:22 0:23:17
408 170 105 三公里挑戰組 女子公開組 E085 LEUNG WING SUM 梁詠心 0:23:23 0:22:59
409 239 118 三公里挑戰組 男子少年組 A103 WONG KWUN HEI 黃冠熹 0:23:24 0:22:37
410 240 122 三公里挑戰組 男子公開組 C236 TSUI MAN-TO 崔文滔 0:23:30 0:23:15
411 171 66 三公里挑戰組 女子少年組 B068 THAM HOI WAN NICOLE 譚凱尹 0:23:30 0:22:55
412 172 106 三公里挑戰組 女子公開組 E079 HUEN WAI FUN 0:23:33 0:22:40
413 173 107 三公里挑戰組 女子公開組 E130 NG TERESA 0:23:34 0:23:15
414 174 108 三公里挑戰組 女子公開組 E299 WONG LIK YUNG 黃櫟蓉 0:23:34 0:22:17
415 175 109 三公里挑戰組 女子公開組 E078 HUEN WAI MAN SHIRLEY 0:23:34 0:22:41
416 176 110 三公里挑戰組 女子公開組 E035 LAW KA CAROL 0:23:35 0:22:47
417 177 67 三公里挑戰組 女子少年組 B016 KWOK OI YING 郭藹盈 0:23:36 0:22:21
418 178 111 三公里挑戰組 女子公開組 E106 YUET PING CHENG 0:23:37 0:22:24
419 179 112 三公里挑戰組 女子公開組 E105 WONG SUET YEE 黃雪兒 0:23:41 0:22:38
420 180 68 三公里挑戰組 女子少年組 B021 CHAN HONG KI 陳康祈 0:23:43 0:22:28
421 181 69 三公里挑戰組 女子少年組 B007 LAW MAN KA 羅敏嘉 0:23:43 0:22:29
422 182 70 三公里挑戰組 女子少年組 B019 CHIK HOI LING 植凱羚 0:23:47 0:21:03
423 183 113 三公里挑戰組 女子公開組 E074 LAM CHI YING 0:23:48 0:23:09
424 241 123 三公里挑戰組 男子公開組 C237 CHAN, CHRISTOPHER 0:23:52 0:21:13
425 184 114 三公里挑戰組 女子公開組 E103 KOO JOSEPHINE 0:23:54 0:23:29
426 185 115 三公里挑戰組 女子公開組 E091 YEUNG SIU KING 0:23:55 0:22:57
427 186 116 三公里挑戰組 女子公開組 E291 MAH KWOK KIU LIZA 馬珏喬 0:24:02 0:22:54
428 187 71 三公里挑戰組 女子少年組 B105 LEUNG WING SZE 梁詠詩 0:24:03 0:22:40
429 188 117 三公里挑戰組 女子公開組 E004 CHOW KING YAN JOYCE 0:24:05 0:22:52
430 242 124 三公里挑戰組 男子公開組 C005 LAU DIXON 0:24:05 0:22:52
431 189 118 三公里挑戰組 女子公開組 E147 CHAN LAI YEE 陳麗儀 0:24:06 0:23:42
432 190 119 三公里挑戰組 女子公開組 E157 SZE YIN PING 0:24:06 0:23:28
433 243 125 三公里挑戰組 男子公開組 C141 YAU CHO YIU 邱楚堯 0:24:07 0:22:58
434 191 120 三公里挑戰組 女子公開組 E231 WAN SHEUNG NING 溫雙寧 0:24:10 0:23:19
435 244 126 三公里挑戰組 男子公開組 C119 ZHAO JIN WEI 0:24:10 0:23:19
436 192 121 三公里挑戰組 女子公開組 E294 HO CHUI YEE 何翠儀 0:24:12 0:23:03
437 193 122 三公里挑戰組 女子公開組 E252 CHU WING YAN 朱穎欣 0:24:17 0:23:08
438 194 123 三公里挑戰組 女子公開組 E293 CHENG WING SZE 鄭穎斯 0:24:17 0:23:08
439 195 124 三公里挑戰組 女子公開組 E338 FUNG KAM-LING LOUISA 馮錦菱 0:24:20 0:24:01
440 196 72 三公里挑戰組 女子少年組 B093 TANG HOI MAN 鄧凱文 0:24:20 0:23:03
441 197 73 三公里挑戰組 女子少年組 B084 NG WAI YEE 吳慧儀 0:24:22 0:23:28
442 198 125 三公里挑戰組 女子公開組 E298 CHENG KA PO 鄭嘉寶 0:24:24 0:23:31
443 245 119 三公里挑戰組 男子少年組 A122 WAT CHI YIU 屈梓瑤 0:24:27 0:23:06
444 199 126 三公里挑戰組 女子公開組 E161 CHEUNG CHOI FONG 張翠芳 0:24:28 0:24:04
445 200 127 三公里挑戰組 女子公開組 E320 DUM WING NAM, NAMMY 滕穎楠 0:24:29 0:23:40
446 201 128 三公里挑戰組 女子公開組 E142 LAI WAI LING 黎渭玲 0:24:29 0:24:08
447 202 129 三公里挑戰組 女子公開組 E321 TAM PO LAM PAULINE 譚寶琳 0:24:30 0:23:41
448 246 127 三公里挑戰組 男子公開組 C039 YEUNG WING CHEONG 0:24:30 0:23:16
449 203 130 三公里挑戰組 女子公開組 E292 CHEUNG YUK CHUN RAIN 張玉珍 0:24:31 0:23:51
450 204 131 三公里挑戰組 女子公開組 E207 WANG YANYAN 王燕燕 0:24:32 0:24:26
451 205 132 三公里挑戰組 女子公開組 E361 HUI WAI YING FLORENCE 0:24:35 0:22:27
452 206 74 三公里挑戰組 女子少年組 B051 HO WAN KIU 何蘊翹 0:24:35 0:24:05
453 207 133 三公里挑戰組 女子公開組 E136 LEUNG SUK YAN 梁淑欣 0:24:36 0:23:51
454 208 134 三公里挑戰組 女子公開組 E015 CHAN TIK MAN 0:24:37 0:23:40
455 209 135 三公里挑戰組 女子公開組 E197 CHU PO LING 0:24:38 0:24:25
456 247 128 三公里挑戰組 男子公開組 C026 CHAN ANDREW 0:24:41 0:23:47
457 210 136 三公里挑戰組 女子公開組 E061 LEE SHUK YEE 0:24:41 0:23:50
458 211 137 三公里挑戰組 女子公開組 E201 LEUNG CHUNG WO 梁頌和 0:24:42 0:24:36
459 248 129 三公里挑戰組 男子公開組 C030 LI KWOK LEUNG 0:24:43 0:24:05
460 249 130 三公里挑戰組 男子公開組 C103 WONG CHI HIN 黃智軒 0:24:43 0:22:17
461 250 120 三公里挑戰組 男子少年組 A161 LEUNG JI HEI 梁智禧 0:24:44 0:23:18
462 212 75 三公里挑戰組 女子少年組 B107 LIN YUEN TING 林苑婷 0:24:45 0:23:21
463 213 138 三公里挑戰組 女子公開組 E084 CHONG KAM CHI 0:24:47 0:23:23
464 214 139 三公里挑戰組 女子公開組 E014 KWOK LAI HUNG 郭麗鴻 0:24:48 0:23:44
465 215 140 三公里挑戰組 女子公開組 E175 CHUNG SHUK CHING 0:24:50 0:24:38
466 251 131 三公里挑戰組 男子公開組 C074 LEE HUNG WAH 0:24:51 0:24:37
467 216 141 三公里挑戰組 女子公開組 E047 CHU KONG YAN 0:24:53 0:24:46
468 217 142 三公里挑戰組 女子公開組 E048 LAI YUEN FAN 0:24:53 0:24:46
469 218 143 三公里挑戰組 女子公開組 E148 CHUNG FLORENCE 0:24:55 0:24:50
470 219 144 三公里挑戰組 女子公開組 E331 WONG  HIU YI 黃曉兒 0:24:55 0:23:44
471 220 145 三公里挑戰組 女子公開組 E135 HO WING YIN VEGAS 0:24:58 0:24:31
472 221 146 三公里挑戰組 女子公開組 E016 LEUNG KA YAN 0:25:05 0:24:02
473 222 147 三公里挑戰組 女子公開組 E083 CHONG MIU CHI 莊妙芝 0:25:10 0:23:48
474 252 132 三公里挑戰組 男子公開組 C034 CHEUNG CHING YEUNG 張政揚 0:25:11 0:23:48
475 223 148 三公里挑戰組 女子公開組 E003 LEE MING LAI 李明麗 0:25:11 0:12:28
476 224 149 三公里挑戰組 女子公開組 E040 CHOW LAI YING 0:25:13 0:24:25
477 253 121 三公里挑戰組 男子少年組 A155 TSANG KWOK CHUN 曾國晉 0:25:14 0:23:49
478 225 150 三公里挑戰組 女子公開組 E006 TSE YUK SAN JOANNA 0:25:15 0:25:06
479 254 122 三公里挑戰組 男子少年組 A163 NG  KA CHUNG 吳嘉聰 0:25:16 0:23:50
480 226 151 三公里挑戰組 女子公開組 E258 NGAI KWEI PIN 魏桂萍 0:25:20 0:25:11
481 227 152 三公里挑戰組 女子公開組 E257 WAN SUK HAR 尹淑霞 0:25:20 0:25:11
482 255 133 三公里挑戰組 男子公開組 C154 YUE OI MAN 余凱文 0:25:28 0:25:22
483 256 134 三公里挑戰組 男子公開組 C156 LEUNG TUNG WING 梁東榮 0:25:29 0:25:02
484 228 153 三公里挑戰組 女子公開組 E167 WAN WAN 0:25:34 0:25:07
485 229 154 三公里挑戰組 女子公開組 E043 CHAN LO SZE 0:25:36 0:24:26
486 257 135 三公里挑戰組 男子公開組 C016 TONG WAI HO 0:25:37 0:24:26
487 258 123 三公里挑戰組 男子少年組 A061 CHENG CHUN HEI 鄭雋曦 0:25:38 0:25:13
488 259 124 三公里挑戰組 男子少年組 A055 HE YUPENG 何宇鵬 0:25:38 0:25:02
489 230 155 三公里挑戰組 女子公開組 E068 TAN HO YAN 陳皓欣 0:25:39 0:24:32
490 231 156 三公里挑戰組 女子公開組 E070 LEE WING YAN 李穎欣 0:25:39 0:24:31
491 232 157 三公里挑戰組 女子公開組 E274 HO CHIU LAM 何俏琳 0:25:43 0:23:42
492 233 158 三公里挑戰組 女子公開組 E101 YEUNG PUI SHAN 0:25:43 0:24:22
493 234 159 三公里挑戰組 女子公開組 E100 CHONG KA YI 莊嘉怡 0:25:48 0:24:13
494 235 160 三公里挑戰組 女子公開組 E062 KWOK PUI WA 0:25:48 0:25:15
495 260 125 三公里挑戰組 男子少年組 A168 WONG YAN HIM CARLTON 黃仁謙 0:25:51 0:22:40
496 236 161 三公里挑戰組 女子公開組 E337 TAM  FUNG PING 譚鳳萍 0:25:52 0:25:16
497 261 126 三公里挑戰組 男子少年組 A099 HUNG KA CHUN 洪嘉駿 0:25:54 0:25:04
498 262 127 三公里挑戰組 男子少年組 A101 LEUNG YIN CHING 梁然政 0:25:57 0:25:07
499 263 136 三公里挑戰組 男子公開組 C088 SIN KWONG YUEN 0:25:58 0:25:45
500 237 162 三公里挑戰組 女子公開組 E194 LAM FUNG LUEN IRENE 林鳳鸞 0:26:00 0:25:35
501 238 163 三公里挑戰組 女子公開組 E200 MAN SHAU LING 0:26:03 0:25:50
502 239 164 三公里挑戰組 女子公開組 E054 KWAN YIK CHI 關翊芝 0:26:06 0:25:20
503 240 165 三公里挑戰組 女子公開組 E109 UNG MONIN 黄梦莹 0:26:09 0:25:46
504 241 166 三公里挑戰組 女子公開組 E333 KWONG WAI MAN 鄘慧敏 0:26:21 0:24:50
505 242 167 三公里挑戰組 女子公開組 E090 YUNG KENG YEE 翁鏡儀 0:26:23 0:25:22
506 264 137 三公里挑戰組 男子公開組 C079 TSANG HING LUN 曾慶倫 0:26:27 0:25:20
507 265 138 三公里挑戰組 男子公開組 C019 CHOY KIN SANG 蔡建生 0:26:32 0:25:17
508 266 139 三公里挑戰組 男子公開組 C003 LEUNG WAI TAT 0:26:35 0:25:52
509 243 168 三公里挑戰組 女子公開組 E329 CHEUNG SAU YING 張秀英 0:26:37 0:25:35
510 244 169 三公里挑戰組 女子公開組 E027 LEE WAI HA 0:26:42 0:26:01
511 267 140 三公里挑戰組 男子公開組 C190 CHAN HUNG SANG 陳鴻生 0:26:51 0:25:22
512 268 128 三公里挑戰組 男子少年組 A033 KUNG YU HIN 0:26:53 0:26:03
513 269 141 三公里挑戰組 男子公開組 C100 TSUI HO YIN 徐浩賢 0:27:02 0:24:37
514 270 129 三公里挑戰組 男子少年組 A075 LI CHAK LAM 李澤林 0:27:04 0:25:57
515 245 170 三公里挑戰組 女子公開組 E340 CHIU PIK YUK 趙碧玉 0:27:11 0:24:29
516 271 142 三公里挑戰組 男子公開組 C113 PANG HUNG FAI 0:27:27 0:27:23
517 246 171 三公里挑戰組 女子公開組 E080 WONG TSZ WAI 黃芷慧 0:27:28 0:26:43
518 272 130 三公里挑戰組 男子少年組 A077 YEUNG TIN HO 楊天浩 0:27:29 0:24:12
519 273 143 三公里挑戰組 男子公開組 C116 HO BING KWAN 何炳堃 0:27:31 0:27:24
520 247 76 三公里挑戰組 女子少年組 B074 CHAN SZE WING 陳思穎 0:27:31 0:26:59
521 248 77 三公里挑戰組 女子少年組 B071 WU SIN YAU 胡善悠 0:27:32 0:27:00
522 274 131 三公里挑戰組 男子少年組 A041 CHIN CHEUK KI 錢卓淇 0:27:34 0:27:05
523 249 172 三公里挑戰組 女子公開組 E279 WONG CHO YAN 黃楚殷 0:27:34 0:26:59
524 275 132 三公里挑戰組 男子少年組 A074 LEE YIN 李賢 0:27:37 0:26:31
525 276 133 三公里挑戰組 男子少年組 A070 LAI CHUN WAI 賴俊瑋 0:27:38 0:26:31
526 250 173 三公里挑戰組 女子公開組 E044 CHEN SAU LAI 陳秀禮 0:27:39 0:27:32
527 277 144 三公里挑戰組 男子公開組 C011 LEE CHI FAI 0:27:40 0:25:35
528 251 174 三公里挑戰組 女子公開組 E046 WONG SUK KUEN 王淑娟 0:27:44 0:27:31
529 252 175 三公里挑戰組 女子公開組 E228 LAU TO 0:27:49 0:27:29
530 253 176 三公里挑戰組 女子公開組 E229 AU WAI SHAN 0:27:49 0:27:28
531 254 78 三公里挑戰組 女子少年組 B062 HUI HOI LAM 許海霖 0:27:50 0:26:20
532 255 177 三公里挑戰組 女子公開組 E008 CHAN SHUK YI 陳淑儀 0:27:52 0:27:10
533 278 145 三公里挑戰組 男子公開組 C007 FUNG MAN TAI 馮汶泰 0:27:56 0:27:13
534 256 178 三公里挑戰組 女子公開組 E216 WONG WAI YAN 黃偉欣 0:28:00 0:25:34
535 257 79 三公里挑戰組 女子少年組 B104 CHAN  MAN-YUNG 陳敏蓉 0:28:02 0:26:46
536 258 80 三公里挑戰組 女子少年組 B103 WONG  HOI LAM 黄凱琳 0:28:02 0:26:46
537 259 179 三公里挑戰組 女子公開組 E312 LAU TAOI-CHING 劉采晴 0:28:02 0:26:46
538 260 180 三公里挑戰組 女子公開組 E076 CHUI KING YAN 0:28:08 0:27:10
539 261 181 三公里挑戰組 女子公開組 E028 SO KAM LING 蘇錦玲 0:28:18 0:27:36
540 262 182 三公里挑戰組 女子公開組 E210 LI CHI HUNG 0:28:19 0:27:40
541 279 146 三公里挑戰組 男子公開組 C020 NG CHI SHING 0:28:19 0:25:02
542 263 183 三公里挑戰組 女子公開組 E209 TSANG LAI CHUN 曾麗珍 0:28:19 0:27:41
543 280 147 三公里挑戰組 男子公開組 C238 CHEUNG HO LEE 0:28:19 0:26:42
544 281 134 三公里挑戰組 男子少年組 A056 SO KA WING 蘇嘉榮 0:28:20 0:17:11
545 264 184 三公里挑戰組 女子公開組 E075 LEE YIN CHING 李燕青 0:28:20 0:27:23
546 265 185 三公里挑戰組 女子公開組 E322 WONG LAI YEE SONIA 王麗貽 0:28:21 0:27:33
547 266 186 三公里挑戰組 女子公開組 E009 SZE MEI NA 施美娜 0:28:28 0:27:12
548 267 187 三公里挑戰組 女子公開組 E013 LEE YUEN KWAN 李遠群 0:28:28 0:27:14
549 282 148 三公里挑戰組 男子公開組 C135 CHAU CHUN HEI 周俊希 0:28:29 0:26:51
550 268 188 三公里挑戰組 女子公開組 E248 LI MAN KUEN 0:28:29 0:26:51
551 269 189 三公里挑戰組 女子公開組 E049 WONG MAN KWAN 黃文群 0:28:30 0:27:16
552 270 190 三公里挑戰組 女子公開組 E072 TSE NOK CHI 謝諾芝 0:28:35 0:25:48
553 271 191 三公里挑戰組 女子公開組 E314 WONG YUEN MAN 黃婉曼 0:28:36 0:28:36
554 272 192 三公里挑戰組 女子公開組 E315 CHEUK LAI YING 0:28:37 0:28:37
555 283 149 三公里挑戰組 男子公開組 C214 YEUNG CHUN HUNG 楊俊鴻 0:28:37 0:28:36
556 284 135 三公里挑戰組 男子少年組 A105 YU CHUN YIN 余俊諺 0:28:38 0:27:46
557 285 136 三公里挑戰組 男子少年組 A106 LEE YU TING 李銳霆 0:28:39 0:27:48
558 273 193 三公里挑戰組 女子公開組 E342 KAM LAI KUEN 簡麗娟 0:28:40 0:25:58
559 274 81 三公里挑戰組 女子少年組 B047 CHAN HO CHING 陳灝晴 0:28:41 0:28:08
560 275 194 三公里挑戰組 女子公開組 E026 WONG KA MAN 0:28:49 0:26:45
561 276 195 三公里挑戰組 女子公開組 E348 TUNG TSUI CHI 董趣之 0:29:10 0:28:45
562 277 196 三公里挑戰組 女子公開組 E345 CHAN YIN MAN 陳賢雯 0:29:10 0:28:43
563 286 150 三公里挑戰組 男子公開組 C179 LO MO LING 勞武寧 0:29:12 0:28:53
564 287 151 三公里挑戰組 男子公開組 C161 CHAN KA CHUN 陳家俊 0:29:13 0:28:06
565 288 137 三公里挑戰組 男子少年組 A066 CHU HO HIM 朱澔謙 0:29:13 0:25:56
566 289 138 三公里挑戰組 男子少年組 A048 YEUNG KIN PIU 楊健標 0:29:13 0:18:09
567 290 152 三公里挑戰組 男子公開組 C159 GO NIM CHUNG 吳念聰 0:29:14 0:28:12
568 278 197 三公里挑戰組 女子公開組 E096 LAM PUI WAI  PATRICIA 0:29:16 0:26:32
569 279 198 三公里挑戰組 女子公開組 E095 NG WAI MAN 吳慧雯 0:29:25 0:26:42
570 291 139 三公里挑戰組 男子少年組 A154 HO MING KIT 何銘傑 0:29:30 0:28:07
571 292 153 三公里挑戰組 男子公開組 C098 WONG CHUN MING 黃俊銘 0:29:31 0:27:02
572 293 140 三公里挑戰組 男子少年組 A001 TSOI YAT HIM 0:29:39 0:20:21
573 294 154 三公里挑戰組 男子公開組 C036 CHEUNG KWOK WAI GARY 張國威 0:29:48 0:27:00
574 280 199 三公里挑戰組 女子公開組 E087 KWOK SUK KEI YUKI 郭淑棋 0:29:50 0:27:03
575 281 200 三公里挑戰組 女子公開組 E162 WONG HIU CHING 0:29:57 0:29:24
576 282 201 三公里挑戰組 女子公開組 E159 TANG FE 0:29:57 0:29:25
577 283 202 三公里挑戰組 女子公開組 E183 SIE PUI LING ADA 0:30:17 0:28:35
578 284 203 三公里挑戰組 女子公開組 E344 PO, SAU HAN 0:30:40 0:28:01
579 285 204 三公里挑戰組 女子公開組 E220 KWONG SUET WING 鄺雪詠 0:31:15 0:31:12
580 295 155 三公里挑戰組 男子公開組 C102 YUEN CHEUK TING CHARLES 袁卓霆 0:31:29 0:29:02
581 296 156 三公里挑戰組 男子公開組 C104 KWOK HO YEUNG 0:31:29 0:29:02
582 286 205 三公里挑戰組 女子公開組 E097 WONG YUCHING 黃予晴 0:31:31 0:20:40
583 287 206 三公里挑戰組 女子公開組 E081 LO CHINGMAN 盧靜雯 0:31:31 0:20:41
584 297 157 三公里挑戰組 男子公開組 C109 SO DAVID TAT MAN 蘇達文 0:31:34 0:31:19
585 288 207 三公里挑戰組 女子公開組 E088 MA TSZ YING YVONNE 馬子瑩 0:31:34 0:31:19
586 298 158 三公里挑戰組 男子公開組 C106 HO BENNY 0:32:15 0:29:26
587 289 208 三公里挑戰組 女子公開組 E221 YEUNG JENNIFER 0:32:16 0:29:26
588 299 159 三公里挑戰組 男子公開組 C186 TSE KIN HONG HEALTHY 謝建康 0:32:17 0:21:19
589 300 141 三公里挑戰組 男子少年組 A169 LO CHUN YIN 羅雋言 0:32:17 0:28:32
590 290 209 三公里挑戰組 女子公開組 E089 CHAN MEI YEE 0:32:17 0:31:26
591 301 160 三公里挑戰組 男子公開組 C037 CHENG YAT CHUN 0:32:18 0:31:26
592 291 210 三公里挑戰組 女子公開組 E346 HO KA CHING CHOCO 何嘉晴 0:32:36 0:32:10
593 302 161 三公里挑戰組 男子公開組 C243 FONG KA CHUN 方嘉俊 0:32:36 0:32:10
594 292 211 三公里挑戰組 女子公開組 E011 POON PIK SHAN 0:33:03 0:22:43
595 293 212 三公里挑戰組 女子公開組 E020 LEUNG CHI CHING 梁芷菁 0:33:14 0:32:30
596 294 213 三公里挑戰組 女子公開組 E021 NG HO YI 吳可兒 0:33:15 0:32:31
597 303 162 三公里挑戰組 男子公開組 C048 LAM HOM LAM 林漢霖 0:33:17 0:23:33
598 295 82 三公里挑戰組 女子少年組 B002 TONG STEPHANIE 0:33:23 0:23:08
599 304 163 三公里挑戰組 男子公開組 C076 HO HOO TONG 何浩棠 0:33:24 0:32:54
600 305 142 三公里挑戰組 男子少年組 A170 CHEE CHIT HEI 池喆曦 0:33:35 0:29:58
601 296 214 三公里挑戰組 女子公開組 E166 WONG YUEN TING BRENDA 0:33:35 0:33:24
602 297 83 三公里挑戰組 女子少年組 B083 LEUNG PO MIU 梁埔苗 0:33:37 0:32:42
603 306 143 三公里挑戰組 男子少年組 A160 CHAN CHUN HIM 陳晉謙 0:33:41 0:32:14
604 298 215 三公里挑戰組 女子公開組 E362 REGINA WONG 0:33:45 0:31:44
605 299 216 三公里挑戰組 女子公開組 E118 LEUNG WING SHAN 0:33:46 0:31:12
606 300 217 三公里挑戰組 女子公開組 E116 LEUNH WING YAN 0:33:46 0:31:12
607 301 218 三公里挑戰組 女子公開組 E120 CHAN MEI KIU 0:33:46 0:31:12
608 302 219 三公里挑戰組 女子公開組 E121 LEUNG CHI LAM 0:33:47 0:31:03
609 307 164 三公里挑戰組 男子公開組 C125 LAM KWAN 林軍 0:34:11 0:31:25
610 303 220 三公里挑戰組 女子公開組 E281 蔡愷洳 0:34:14 0:31:57
611 304 221 三公里挑戰組 女子公開組 E282 蔡愷俽 0:34:14 0:31:57
612 308 165 三公里挑戰組 男子公開組 C193 WANG QIN 王琴 0:34:16 0:32:46
613 309 166 三公里挑戰組 男子公開組 C217 WANG JUN 王軍 0:34:16 0:32:46
614 305 222 三公里挑戰組 女子公開組 E018 SIT ELSIE 0:34:17 0:33:17
615 310 144 三公里挑戰組 男子少年組 A156 CHU WAI CHING 朱偉澄 0:34:20 0:32:56
616 306 223 三公里挑戰組 女子公開組 E191 LEE WAI YEE WINNIE 李惠儀 0:34:20 0:33:36
617 311 167 三公里挑戰組 男子公開組 C084 CHOY MAN LUNG 蔡文龍 0:34:21 0:33:35
618 307 224 三公里挑戰組 女子公開組 E017 CHAN YEE YAN 陳苡欣 0:34:21 0:33:21
619 308 84 三公里挑戰組 女子少年組 B109 YIP  WAN YIN 葉蘊賢 0:34:24 0:32:58
620 312 145 三公里挑戰組 男子少年組 A158 CHAN WING CHUNG 陳穎聰 0:34:24 0:32:53
621 309 85 三公里挑戰組 女子少年組 B108 YAU PO WA 邱寶華 0:34:24 0:32:59
622 310 225 三公里挑戰組 女子公開組 E309 CHING MI YIN 程美燕 0:34:28 0:31:46
623 311 226 三公里挑戰組 女子公開組 E343 YUEN KOON LIN 袁觀連 0:34:29 0:31:46
624 312 227 三公里挑戰組 女子公開組 E336 HUANG QIAO MING 黃巧敏 0:34:54 0:34:12
625 313 228 三公里挑戰組 女子公開組 E039 WONG WING YU 王穎如 0:34:54 0:21:47
626 313 168 三公里挑戰組 男子公開組 C147 WAN KA WAI 溫家偉 0:34:55 0:34:45
627 314 229 三公里挑戰組 女子公開組 E270 LAM CHOI KING 林彩琼 0:34:55 0:34:45
628 314 169 三公里挑戰組 男子公開組 C122 GU YAYA 顧雅亞 0:35:08 0:33:48
629 315 86 三公里挑戰組 女子少年組 B014 CHOI KA PO 0:35:08 0:33:53
630 316 87 三公里挑戰組 女子少年組 B018 NG YING YING 吳盈盈 0:35:09 0:33:52
631 317 230 三公里挑戰組 女子公開組 E230 CHENG LOK YI 鄭樂怡 0:35:09 0:33:50
632 315 170 三公里挑戰組 男子公開組 C123 WANG ZHENYING 王振穎 0:35:10 0:33:51
633 318 231 三公里挑戰組 女子公開組 E227 CHEN JIA HUI 陳家慧 0:35:10 0:33:50
634 316 171 三公里挑戰組 男子公開組 C232 CHUNG WANG LEUNG BEN 鍾宏良 0:35:18 0:32:45
635 319 232 三公里挑戰組 女子公開組 E196 LEUNG LAI LING 梁勵玲 0:35:20 0:35:03
636 317 172 三公里挑戰組 男子公開組 C105 BRANDON LEUNG 0:35:21 0:34:59
637 318 173 三公里挑戰組 男子公開組 C121 HO KA KI BRIAN 0:35:21 0:34:59
638 319 174 三公里挑戰組 男子公開組 C086 LEE YUK KWUN 李玉坤 0:35:23 0:35:05
639 320 233 三公里挑戰組 女子公開組 E203 HUI OI MAN 許愛雯 0:35:36 0:35:29
640 320 175 三公里挑戰組 男子公開組 V038 CHOW YAN PING 周恩平 0:35:44 0:33:36
641 321 176 三公里挑戰組 男子公開組 C221 YIK SUI MAN 易瑞文 0:35:49 0:34:41
642 322 177 三公里挑戰組 男子公開組 C222 HO MAN WAH 何文華 0:35:50 0:34:44
643 323 178 三公里挑戰組 男子公開組 V040 梁偉剛 0:35:53 0:33:55
644 321 234 三公里挑戰組 女子公開組 E204 CHIU YUEN LING 趙婉玲 0:35:56 0:35:48
645 324 179 三公里挑戰組 男子公開組 C107 CHEUNG TSUN YUNG THOMAS 0:36:02 0:26:35
646 322 235 三公里挑戰組 女子公開組 E063 LUI BELLA 0:36:05 0:35:01
647 323 236 三公里挑戰組 女子公開組 E236 LI PUI YUNG 李佩蓉 0:36:37 0:33:54
648 324 237 三公里挑戰組 女子公開組 E111 HOO YUK WAI 何玉慧 0:36:46 0:36:15
649 325 180 三公里挑戰組 男子公開組 C099 CHAN LUP HE 陳立希 0:36:54 0:34:26
650 325 238 三公里挑戰組 女子公開組 E052 TAM CHEUK TUNG 譚卓彤 0:36:56 0:36:34
651 326 239 三公里挑戰組 女子公開組 E355 POON MANG LUN EMELY 潘蔓倫 0:37:03 0:36:26
652 327 240 三公里挑戰組 女子公開組 E354 LEUNG KA YAN 0:37:03 0:36:26
653 326 181 三公里挑戰組 男子公開組 C130 LI KI YAN 李祈恩 0:37:06 0:36:52
654 327 182 三公里挑戰組 男子公開組 C083 WONG TING WAI 黃廷威 0:37:06 0:34:28
655 328 241 三公里挑戰組 女子公開組 E053 TO YAT NGA 杜逸雅 0:37:06 0:36:44
656 329 242 三公里挑戰組 女子公開組 E239 AUYEUNG TSZWA 歐陽梓華 0:37:06 0:36:53
657 330 243 三公里挑戰組 女子公開組 E190 CHENG PO YAN 鄭寶欣 0:37:06 0:34:28
658 328 183 三公里挑戰組 男子公開組 C131 LI CHUN MING 0:37:07 0:36:54
659 331 244 三公里挑戰組 女子公開組 E238 LO MAN KI 0:37:10 0:36:58
660 332 245 三公里挑戰組 女子公開組 E241 KWOK WING YEE 郭泳怡 0:37:10 0:36:57
661 329 146 三公里挑戰組 男子少年組 A112 CHAN  HOK MAN 陳學敏 0:37:16 0:35:56
662 333 246 三公里挑戰組 女子公開組 E326 WONG MAK TOR 黃麥多 0:37:23 0:36:11
663 334 247 三公里挑戰組 女子公開組 E330 LAU KA KI 劉嘉琪 0:37:40 0:36:29
664 335 248 三公里挑戰組 女子公開組 E327 CHENG  SUK FA 鄭淑花 0:37:40 0:36:29
665 336 249 三公里挑戰組 女子公開組 E189 KU KING KUEN 古琼娟 0:38:29 0:36:42
666 337 250 三公里挑戰組 女子公開組 E182 SIE PUI YUK 史佩玉 0:38:29 0:36:43
667 330 184 三公里挑戰組 男子公開組 C231 胡漢霖 0:38:36 0:27:56
668 331 185 三公里挑戰組 男子公開組 V029 GUY LI 0:38:54 0:38:05
669 338 251 三公里挑戰組 女子公開組 E360 WONG YUEN LING ELAINE 0:39:03 0:37:05
670 339 252 三公里挑戰組 女子公開組 E357 KA WAN LAU 劉嘉韻 0:39:03 0:37:06
671 332 186 三公里挑戰組 男子公開組 C111 CHOI LOY SHAN 0:39:11 0:37:37
672 333 187 三公里挑戰組 男子公開組 C257 LI YU YEUNG 李雨陽 0:39:12 0:37:37
673 334 188 三公里挑戰組 男子公開組 C117 WONG CHI CHIN 0:39:12 0:37:37
674 335 189 三公里挑戰組 男子公開組 C112 YIU SHUI TIM 0:39:16 0:37:47
675 336 190 三公里挑戰組 男子公開組 C114 SHIU HON CHUN 0:39:17 0:37:47
676 337 191 三公里挑戰組 男子公開組 C115 NG CHUN KAU 0:39:18 0:37:53
677 338 192 三公里挑戰組 男子公開組 C258 LEE WAI YAN 李維恩 0:39:19 0:37:52
678 340 253 三公里挑戰組 女子公開組 E212 YUEN HEUNG LIN 0:39:23 0:36:54
679 341 254 三公里挑戰組 女子公開組 E215 CHAU TSZ YING 周紫盈 0:39:23 0:36:58
680 342 255 三公里挑戰組 女子公開組 E283 MA MO YIN PINKY 馬慕賢 0:39:34 0:37:36
681 343 256 三公里挑戰組 女子公開組 E359 GRACIE FAN 0:39:34 0:37:36
682 344 257 三公里挑戰組 女子公開組 E064 CHOI KAYU 蔡嘉渝 0:40:03 0:29:11
683 345 258 三公里挑戰組 女子公開組 E211 YEUNG LAI KEUN 0:40:35 0:38:05
684 346 259 三公里挑戰組 女子公開組 E213 YEUNG SZE TUNG 0:40:35 0:38:06
685 347 260 三公里挑戰組 女子公開組 E222 KONG JOYCE 江美儀 0:40:45 0:37:43
686 339 193 三公里挑戰組 男子公開組 C056 PARTY MAN 小丑文 0:41:44 0:40:44
687 348 261 三公里挑戰組 女子公開組 E179 HO PING SUM 0:43:17 0:40:06
688 340 194 三公里挑戰組 男子公開組 V032 LAM SHUI WAH 林瑞華 0:44:17 0:41:54
689 341 195 三公里挑戰組 男子公開組 V033 ANTHONY CHEUNG 張耀徽 0:44:17 0:42:00
690 342 196 三公里挑戰組 男子公開組 C184 張桐 0:44:19 0:41:55
691 343 197 三公里挑戰組 男子公開組 C182 CHAN LOK HIM JEFFREY 陳樂謙 0:44:21 0:41:57
692 344 198 三公里挑戰組 男子公開組 C185 JACKSON LAU 0:44:21 0:41:57
693 345 199 三公里挑戰組 男子公開組 C183 蔡天文 0:44:22 0:41:57
694 349 262 三公里挑戰組 女子公開組 E358 KEN CHEUNG YUEN YI 0:44:24 0:42:05
695 346 200 三公里挑戰組 男子公開組 V037 CHENG CHUN YICK 0:44:25 0:42:02
696 347 201 三公里挑戰組 男子公開組 C227 CHEUNG CHI WAI 張智威 0:44:54 0:35:45
697 348 202 三公里挑戰組 男子公開組 C225 WONG KAM LEUNG 黃錦良 0:44:54 0:35:46
698 350 263 三公里挑戰組 女子公開組 E198 CHAN FOON 0:45:16 0:42:03
699 351 264 三公里挑戰組 女子公開組 E177 CHAN SAU CHUN 0:45:38 0:42:26
700 352 88 三公里挑戰組 女子少年組 B023 LAU EMILY WING KEI 0:46:10 0:36:31
701 349 147 三公里挑戰組 男子少年組 A115 YU CHUN KIT 余俊杰 0:48:02 0:38:49
702 350 203 三公里挑戰組 男子公開組 C203 LO KA HUNG 盧家鴻 0:48:02 0:38:48
703 353 89 三公里挑戰組 女子少年組 B024 LAU ZOE WING GEE 劉穎芝 0:48:05 0:38:27
704 354 265 三公里挑戰組 女子公開組 E306 LEE WING YU 李穎妤 0:48:43 0:37:49
705 355 266 三公里挑戰組 女子公開組 E307 TSANG LIN 曾莉 0:48:44 0:37:52
706 356 267 三公里挑戰組 女子公開組 E146 LAW HANG YU 羅杏如 0:51:27 0:50:06
707 357 268 三公里挑戰組 女子公開組 E144 HO PIK YIU 何碧燿 0:51:28 0:50:07
708 358 269 三公里挑戰組 女子公開組 E143 LEE SYLVIA 0:51:29 0:50:09
709 359 270 三公里挑戰組 女子公開組 E319 CATHERINE GAMIDO LACAR 0:53:32 0:45:16
710 351 204 三公里挑戰組 男子公開組 C194 WANG FENGYU 王鳳鈺 0:55:57 0:45:36
711 360 271 三公里挑戰組 女子公開組 E287 WANG JINGYUE 王憬悅 0:55:57 0:45:36
712 361 272 三公里挑戰組 女子公開組 E288 王夫人 0:55:58 0:45:36
713 352 148 三公里挑戰組 男子少年組 A034 HUNG TSZ KI 0:56:51 0:44:44
714 362 273 三公里挑戰組 女子公開組 E334 吳雪堅 0:59:49 0:49:07
715 363 274 三公里挑戰組 女子公開組 E038 WONG YAU HEI 王友希 0:59:49 0:50:01
716 364 275 三公里挑戰組 女子公開組 E031 YUE HIU LING 余曉玲 0:59:49 0:50:01
717 365 276 三公里挑戰組 女子公開組 E284 鄺美珠 1:02:45 0:51:46
718 366 277 三公里挑戰組 女子公開組 E280 李祉彤 1:03:11 0:52:10